Nyheder

Sunday, 4. September 2016 - 16:56
Motiv Nyt september er på vej i trykken - bladet er ekstraordinært udvidet til i alt 28 sider. Så du kan godt begynde at glæde dig til at bladet snart dumper ind gennem brevsprækken.
Læs mere...


Sunday, 13. July 2014 - 18:23
Det 7. Europæiske Mesterskab i Tematisk Filateli [ECTP 2015] afholdes traditionen tro i Essen d. 7. - 9. maj 2015. Udstillingen i Essen afvikles efter helt uændrede regler. Det spændende denne gang er, at udstillingen afholdes i tæt samarbejde med London 2015, der afholdes umiddelbart efter ECTP. ECTP har valgt ikke at involvere de kommissærer, der allerede er udpeget som kommissærer for London 2015. Tilmeldingen til ECTP 2015 skal derfor som hidtil foregå igennem de nationale delegerede i FIP's Tematiske Kommission. Specialreglement og tilmeldingsblanket kan downloades fra ECTP's hjemmeside www.ectp.de Tilmelding skal være mig i hænde senest 15. september 2014. Husk at vedlægge udkast til plan!
Læs mere...


Sunday, 11. June 2017 - 9:39
Tage Bøcher DDM's stifter og æresmedlem fylder 95 år d. 12.06.2017
Læs mere...


Tuesday, 9. September 2014 - 23:08
På DFF's repræsentantskabsmøde i Middelfart trådte Peter Bech ud af DFF's bestyrelse, efter i en længere årrække at have ydet en kæmpe indsats. Udstillinger i alle størrelser har været Peter's primære fokus område, hvor talrige udstillinger har nydt godt af Peters store erfaring - dels i planlægnings fasen, men ikke mindst i forbindelse med selve udstillingens opbygning . Søren Chr. Jensen kvitterede på DFF's vegne for Peters store indsats, ved at udnævne Peter til æresmedlem i Danmarks Filatelist Forbund - det synlige tegn herpå er DFF's guldnål. DDM ønsker Peter Bech hjertelig tillykke med denne udmærkelse - den er velfortjent.
Læs mere...


Wednesday, 5. February 2014 - 0:12
Udsigt til sne og glatte veje holdt ikke "Motivisterne" hjemme. Ikke mindre en 30 deltog i lørdagens Motiv træf i Herlev, hvor der blev byttet på livet løs.
Læs mere...


Saturday, 1. February 2014 - 19:06
To af DDM's medlemmer - John G. Hansen og Peter Bech opnåede begge stor vermeil 85 point og en ærespræmie på udstillingen ROCUPEX 13 på Taiwan. Et forsinket tillykke med resultaterne!
Læs mere...


Sunday, 19. January 2014 - 22:08
I løbet af næste uge kommer posten med Motiv Nyt til dig. Du kan allerede nu læse bladet her på hjemmesiden. Klik på Motiv Nyt ude i venstre spalte.
Læs mere...


Sunday, 19. January 2014 - 14:55
FIP's tematiske kommission har netop rundsendt et meget fyldigt TC NEWS. Ønsker du fremover at få tilsendt TC NEWS pr email, så send webmaster en email. Du kan også læse hele nyhedsbrevet her, ved at klikke på læs mere.
Læs mere...


Monday, 25. November 2013 - 15:20
Erik Kolmos og Jørgen Jørgensen udstiller begge på Brasiliana 2013 i Rio de Janeiro, der lukker i dag mandag. Se alle de danske resultater nedenfor.
Læs mere...


Thursday, 26. September 2013 - 21:38
M. Hjort, Hyldager 81, 2770 Kastrup blev udtrukket - blandt de besøgende - der deltog i afstemningen, om hvilken samling der skulle vinde konkurrencen, om et eksemplar af årbogen: "Danske Frimærker 2012" venligst sponsoreret af Post Danmark Frimærker. Læs videre og se hvilke 3 samlinger, der fik flest stemmer.
Læs mere...