DDM's stiftende generalforsamlin g søndag d. 24. april 1988 i Odense

Forarbejderne til klubbens etablering blev lavet af en arbejdsgruppe bestående af Tage Bøcher, Jørgen Jørgensen, Bjarne Svenstrup, Erling Bentsen, Søren Juhl Hansen og Frode Vesterby Knudsen.
Forud for generalforsamling blev følgende pressemeddelelse udsendt:
 
Pressemeddelelse
Søndag d. 24/4 1988 kl 13.oo indkaldes til stiftende generalforsamling i den landsdækkende motivsamlerforening: De Danske Motivsamlere, under Dansk Filatelistforbund.
Generalforsamlingen afholdes i Odense i forbindelse med den nationale frimærkeudstilling "DAFILA" i Marienlyst centret.
Foreningen stiftes for at kunne styrke motiv samleriet i Danmark. Motivfilatelien er inde i en god udvikling med en stærk forøget interesse fra samlernes side, men motivsamlerne mangler et forum, hvor de kan få debatteret deres problemer, få formidlet materiale til samlingerne, få formidlet nye motivfilatelistiske strømninger og få kontakt med andre med samme motivmæssige interesse. Disse opgaver vil naturligt ligge indenfor den nye forenings arbejdsfelt.
På mødet vil den nye forenings grundlag blive præsenteret. Det forberedende arbejde er lavet af en arbejdsgruppe under ledelse af motivkommissæren i Danmark, Tage Bøcher Knudsen.
Generalforsamlingen afsluttes med et causeri om frankostempler i motivfilatelien, et spændende og upåagtet område i filatelien.
På arbejdsgruppens vegne
Frode Knudsen
Til foreningens første bestyrelse blev valgt:
Tage Bøcher Knudsen, formand
Frode Vesterby Knudsen, næstformand
Jørgen Jørgensen, kasserer
Leif Andersen
Philip Rasmussen